Vista 64 - bit problemen


Heb je problemen in AVR studio met de gcc / make programma's en ze komen overeen met de problemen zoals omschreven op de volgende link:

===
Cygwin heap problem
The first is the "Couldn't reserve space for cygwin's heap," error, such as:
AllocationBase 0x0, BaseAddress 0x71590000, RegionSize 0x30000, State 0x10000
C:\WinAVR\utils\bin\sh.exe: *** Couldn't reserve space for cygwin's heap, Win32 error 0
en/of
sync_with_child problem
This bug only seems to show up on Vista 64-bits and is caused by a bug in the CreateProcess API function used by MSYS/MingW (platform for some of the utilities in WinAVR). Symptoms are errors similar to:

0 [main] sh 4208 sync_with_child: child 4432(0x124) died before initialization with status code 0x0
  37434 [main] sh 4208 sync_with_child: *** child state waiting for longjmp
===

http://www.madwizard.org/electronics/articles/winavrvista

Download dan het bijgevoegde bestand (dll in zip) en plaats deze op de juist locatie in de WinAVR map.

Bijgevoegde bestanden: msys-1.0-vista64.zip

Labels: 64bit, besturingsysteem, vista
Laatst bijgewerkt:
2011-09-09 13:54
Auteur:
Hendrik
Revisie:
1.0
Gemiddelde beoordeling:0 (0 Stemmen)

U kunt commentaar op deze vraag geven

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.